Prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc.

Mikrosporidie jako "emerging pathogens" savců a člověka: hledání původních hostitelů
GAČR 524/07/1003, 2007-2009
Vývoj nových nástrojů pro surveillance trichinelózy prasat a volně žijících zvířat v České republice 

Ministerstvo zemědělství, Program výzkumu v agrárním sektoru, č. projektu QH81069/2008

Prof. MVDr. Vlasta Svobodová, CSc.

Aktivní tvorba zdraví výkonnosti a užitkovosti hospodářských zvířat

VZ č. 6215712403, spoluřešitel


Doc. MVDr. David Modrý, Ph.D.

Vliv zvýšeného kontaktu s člověkem na diverzitu a ekologii jednobuněčných parazitů afrických lidoopů 

GAČR 206/09/0927, 2009-2011, hlavní řešitel

Immunogenetické studium hybridní zóny myší domácích
GAČR 206/08/0640, 2008-2012, spoluřešitel