Pedagogická činnost

V Pavilonu klinik malých zvířat se nachází moderní posluchárna s kapacitou 220 míst s bezbariérovým přístupem a nejnovější projekční technikou. Kromě toho, že slouží jako typická klinická posluchárna, je pravidelně využívána i pro výuku základních disciplín všech tří fakult univerzity.

Klinika chorob psů a koček má kromě toho 6 cvičeben s kapacitou 12 – 36 míst pro studenty, kde probíhá klinická a demonstrační výuka disciplín tradovaných u nás a jednu počítačovou místnost s kapacitou 9 PC.

Většina praktických cvičení však probíhá přímo na všeobecných a specializovaných ambulancích, v hospitalizačním provozu a na operačních sálech.


Na Klinice chorob psů a koček jsou v pregraduálním studiu tradovány následující disciplíny:

 
V postgraduálním studiu se na Klinice chorob psů a koček uplatňují dominantně dvě oborové rady:

  • Choroby malých zvířat
         - s akreditací pro český i anglický studijní program (předseda OR prof. Nečas)

  • Veterinární chirurgie, ortopedie a zobrazovací diagnostika
         - pro český studijní program (předseda OR dr. Žert)