Historie

Historie kliniky chorob přežvýkavců se traduje od založení Vysoké školy zvěrolékařské od r. 1918. Na podzim 1919 zahájila činnost také klinika, která dostala název buiatricko-porodnická a ambulantní a přednostou byl jmenován Prof. MVDr. Antonín Klobouk. V průběhu historického vývoje klinika několikrát změnila svůj název v důsledku úprav curricula a vzhledem k potřebám přizpůsobit činnost podmínkám rozvoje zemědělství a veterinární praxe. Od r. 1953 do r. 1972 nesla název II. interní klinika. Od r. 1972 byla včleněna do většího celku – katedry diagnostiky terapie a prevence. Po roce 1989 byla opět konstituována samostatná klinika chorob přežvýkavců, která pracuje a rozvíjí se až dosud.