CZ 07 Program Spolupráce škol a stipendia

loga norské fondy

(podmínky dle poslední výzvy 2015b - platné pro projekty řešené v roce 2016)

Program Spolupráce škol a stipendia je jedním z programů v rámci Norských fondů a fondů EHP. Jeho hlavním cílem je snižování sociálních a ekonomických nerovností v Evropě a posilování bilaterálních vztahů mezi donorskými zeměmi (Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a Českou republikou.
Program Spolupráce škol a stipendia usiluje o podporu lidských zdrojů a znalostní základny v České republice a posiluje spolupráci mezi českými vzdělávacími institucemi a vzdělávacími institucemi v donorských zemích.
Zprostředkovatelem programu Spolupráce škol a stipendia je Dům zahraniční spolupráce (DZS).

 

Způsobilé aktivity programu

V rámci programu Spolupráce škol a stipendia jsou financovány tři typy aktivit:
1. Projekty mobilit a stáže
   a. Projekty mobilit
   b. Mobilita studentů
   c. Mobilita pracovníků ve vzdělávání
2. Projekty institucionální spolupráce
3. Kontaktní semináře a přípravné návštěvy (neotevřeno v rámci poslední výzvy 2015b)

 

Identifikace, kódy aktivit v rámci výzvy 2015b:

 

Projekty institucionální spolupráce (fondy EHP):
CZ07/ICPEG/ICPEG03 - Institutional cooperation projects - EEA Grants - Call 3

 

Projekty mobilit a stáže (Norské fondy):
CZ07/MSNG/MOPNG04 - Mobility projects – Norway Grants - Call 4
CZ07/MSNG/INPNG04 - Individual grants - teachers/academic staff/administrative staff – Norway Grants - Call 4
CZ07/MSNG/INSNG04- Individual grants - students - Norway Grants - Call 4

 

Projekty institucionální spolupráce (Norské fondy):
CZ07/ICPNG/ICPNG04 - Institutional cooperation projects - Norway Grants - Call 4

 

 

Rozlišení fondů v rámci Programu Spolupráce škol a stipendia pro potřeby výzvy 2015b

 

 

Norské fondy

Fondy EHP

Cílová skupina

Terciární úroveň vzdělávání

Všechny úrovně vzdělávání

Partnerská/hostitel-ská země

Norsko

Norsko, Lichtenštějnsko, Island

 

Oprávnění žadatelé

Oprávněnými žadateli o prostředky z fondů v rámci výzvy 2015b jsou:
1. Projekty mobility a stáže
   a. Projekty mobilit
- Instituce v České republice na terciární úrovni vzdělávání, které mají zájem navázat projektovou    spolupráci s oprávněnými institucemi v Norsku

 

   b. Individuální stáže pro studenty
- Studenti na terciární úrovni vzdělávání v České republice, kteří mají zájem uskutečnit mobilitu do Norska
- Studenti na terciární úrovni vzdělávání v Norsku, kteří mají zájem uskutečnit mobilitu do České  

republiky

 

   c. Individuální stáže pro pracovníky ve vzdělávání
- Pracovníci na terciární úrovni vzdělávání v České republice, kteří mají zájem uskutečnit mobilitu do    Norska
- Pracovníci na terciární úrovni vzdělávání v Norsku, kteří mají zájem uskutečnit mobilitu do České    republiky

 

2. Projekty institucionální spolupráce
   - Instituce v České republice na primární, sekundární a terciární úrovni vzdělávání, které mají zájem    navázat projektovou spolupráci s institucemi v Norsku, na Islandu nebo v Lichtenštejnsku

 

 

Žadatel

Aktivita

Individuální žadatel

Individuální stáže pro pracovníky

Individuální žadatelIndividuální stáže pro studenty

Instituce

Projekty mobilit

Instituce

Projekty institucionální spolupráce

 

Všichni žadatelé musejí splňovat kritéria způsobilosti uvedená v kapitole 9 Příručky pro žadatele a příjemce s názvem Výběrové řízení.

 

 

Maximální výše grantu na každý typ aktivity:

 

Maximální výše grantu na každý typ aktivity:
Typ aktivity

Norské fondy/ fondy EHP

Minimální výše grantu v CZK/možná délka trvání podporovaných aktivit

Maximální výše grantu v CZK

Projekty institucionální spolupráce

fondy EHP

25 000 CZK*

550 000 CZK*

Mobilita studentů

Norské fondy

Možná délka trvání:

3-10 měsíců (studijní pobyt), nebo 2 týdny - 2 měsíce (krátkodobé výzkumné stáže pro doktorandy)

175 000 CZK + cestovné

Mobilita pracovníků ve vzdělávání

Norské fondy

Možná délka trvání:

1 týden - 6 měsíců

175 000 CZK + cestovné

Projekty mobility

Norské fondy

25 000 CZK

1 250 000 CZK

Projekty institucionální spolupráce

Norské fondy

25 000 CZK*

1 375 000 CZK*

 

* včetně spolufinancování 10% na úrovni projektu

 

 

Plánované alokace v rámci výzvy 2015b

 

Typ aktivity

Norské fondy/ fondy EHP

EUR*

CZK*

Projekty institucionální spolupráce

Fondy EHP

22 339

591 969

Projekty institucionální spolupráce

Norské fondy

633 284

16 782 015

Projekty mobility a stáže

Norské fondy

466 623

12 365 512

 

 

Podávání žádostí

 

Adresa:
Dům zahraniční spolupráce
Norské fondy a fondy EHP
Na Poříčí 1035/4
117 05 Praha 1

Konzultanti programu:

Katarína Kukurová
katarina.kukurova@dzs.cz
+420 221 850 511

Petr Charvát
petr.charvat@dzs.cz
+420 221 850 501

(v případě e-mailové komunikace zasílat kopii na e-mailovou adresu eeagrants@dzs.cz).

 

 

Další informace

Další informace jsou k dispozici na následujících internetových stránkách:

 

Detailní dokumentace:

 

Dokumenty: