Norské fondy a fondy EHP

loga norské fondy

V květnu 2004 založily tři nečlenské státy EU - Island, Knížectví Lichtenštejnsko a Norské království - Fond Evropského hospodářského prostoru (EHP). Norské království založilo i vlastní, Norský fond.

 

Na začátku roku 2014 byla zahájena druhá fáze programu Norských fondů a fondů EHP, jehož cílem zůstává snížení sociálních a ekonomických nerovností v Evropském hospodářském prostoru. Mezi vymezené prioritní sektory patří mimo jiné Výzkum a spolupráce škol, do této oblasti spadá

Program na spolupráci škol a stipendia.

 

 

- „Projekt NF řešený na VFU v roce 2016"

 

- „CZ 07 Program Spolupráce škol a stipendia"