Stručná anotace přemětu

logolinky

Tento kurs je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky

Obecná epizootologie, která se obecně zabývá teoretickými znalostmi mechanizmů vzniku, průběhu a omezování hromadných, nejen infekčních, onemocnění se náplní částečně blíží epidemiologii vyučované na lékařských fakultách (v anglosaských zemích je označována jako „veterinary epidemiology“), což se zvláště týká obecně platných teorií, jako jsou postupy pro zjišťování asociací potenciálně rizikových faktorů s následnou nemocí a jejich interpretace (risk assessment). V jiných směrech se tento předmět dotýká ekologických podmínek vhodných pro jejich vektory a cirkulaci infekčních agens v přírodních ohniscích. Hlavním cílem inovace je s pomocí lektorů z lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně a z Ústavu biologie obratlovců AV ČR rozšířit výuku o znalosti v těchto speciálních oblastech.    

Po absolvování předmětu budou studenti mít studenti znalosti o obecných principech vzniku hromadných onemocnění, o limitech jejich detekce, předcházení a možnostech eliminace.