Syllabus cvičení z mikrobiologie pro II. ročník farmacie

Akademický rok 2006/2007– zimní semestr

 

1.       Bezpečnost práce v mikrobiologické laboratoři a hlavní zásady správné laboratorní praxe. Požadavky na vybavení mikrobiologické laboratoře. Metody sterilizace, typy autoklávů a jejich obsluha. Kultivační boxy. Principy aseptických postupů.       25. září – 29. září 06

2.       Mikroskopický průkaz bakterií. Příprava nativního a fixovaného preparátu. Barvicí metoda podle Grama.

        Mikroskopický průkaz bakteriálních spór - barvicí postup podle Wirtz-Conklinové. Průkaz acidorezistence  

        bakterií barvením podle Ziehl-Neelsena.     2. - 6. října 06

3.       Živná média. Techniky kultivace bakterií, podmínky inkubace. Hodnocení morfologie bakteriálních kolonií. Stanovení koncentrace bakterií kultivací (KTJ, zákalový standard dle Mc Farlanda). 9. -13. října 06

4.       Izolace bakteriálního kmene v čisté kultuře. Využití fyziologických vlastností a biochemické aktivity bakterií v identifikaci. Identifikační systémy v klinické mikrobiologii.   16. - 20. října 06

5.       Metody testování citlivosti bakterií k antibakteriálním látkám I (stanovení MIC, disková difusní metoda).

23. října – 27. října 06    

6.       Metody testování citlivosti bakterií k antibakteriálním látkám II (hodnocení synergického účinku, FIC index, průkaz beta-laktamázy, stanovování účinnosti desinfekčních prostředků.  30. října - 3. listopadu 06

       Opakování I (formou testu) .

7.       Metody molekulární biologie v mikrobiologii. Hybridizace, polymerázová řetězová reakce, sekvencování DNA. Průkaz genů rezistence hybridizací a PCR. 6. - 10. listopadu 06

8.       Demonstrace vybraných bakteriálních druhů z rodů: Pseudomonas, Acinetobacter, Escherichia, Salmonella Staphyloccocus, Streptococcus, Bacillus, Clostridium, Lactobacillus, Mycobacterium. 13.- 17. listopadu 06

9.       Demonstrace vybraných druhů plísní a kvasinek. Základy mykologické diagnostiky. 20. – 24. listopadu 06

10.     Základy virologické diagnostiky. 27. listopadu. – 1. prosince 06  Opakování II (formou testu).

11.     Metody testování mikrobiální nezávadnosti léčiv a zdravotnického materiálu (dle ČL a ČSN ISO).

       4. – 8. prosince 06

12.     Vyhodnocení výsledků vyšetření mikrobiální nezávadnosti. 11. – 15. prosince 06

           Zápočet (100% účast + znalosti probrané látky) .
     
 

Upozornění: Nahrazování cvičení je možné pouze ve výjimečných případech a to po předchozí domluvě s vyučujícím a předložení písemného potvrzení (např. lékařská zpráva). Dlouhodobější absence budou řešeny individuálně s využitím mimořádného bloku cvičení.

 

Doporučená literatura:

 

·         Č ížek, A.: Praktika z mikrobiologie pro farmaceuty, ÚMI VFU 2001 (k zakoupení na sekretariátě Ústavu mikrobiologie a imunologie VFU Brno )

·         praktika jsou doplněna obrazovou přílohou, která je dostupná na zde: