Stručná anotace předmětu

logolinky

Tento kurs je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky

Veterinární lékaři jsou rozhodujícím článkem v řetězci předcházení a tlumení nákaz. V tomto procesu je rozhodujícím okamžikem co nejrychlejší rozpoznání nákazy a její následná eliminace. K tomu jsou vzdělávání studenti v předmětu Nákazy. Podobně jako v jiných předmětech, je několik koncepcí výuky – podle původců, hlavních syndromů, nebo cílových druhů hospodářských zvířat. Hlavním cílem inovace je s pomocí zahraničních lektorů posílit výuku zaměřenou na skupiny závažných virových nákaz u jednotlivých druhů hospodářských zvířat, která posílí znalosti absolventů vedoucí k rychlé a správné diagnóze. V prvním semestru zůstane výuka koncipována na bakteriální nákazy, zvláště mezidruhové (7 přednášek). V druhém semestru (14 přednášek) bude zaměřena hlavně na virové nákazy a až na několik výjimek bude orientována na cílové druhy hospodářských zvířat. Po absolvování předmětu budou studenti nejen znát specifické zdroje a cesty šíření přednášených nákaz, ale v rámci diferenciální diagnostiky i určovat potřebné kroky k správné diagnostice nákaz u jednotlivých druhů hospodářských zvířat.