Pitevní praktikum


Pitevní praktikum jako povinně volitelný předmět je určen pro studenty 2. ročníku FVL  a je vyučován v zimním semestru. Hlavním cílem výuky předmětu je rozšíření znalostí z topografické anatomie, získaných v rámci oboru „Anatomie I a II“. Nedílnou součástí je rovněž orientace v pitevním provozu a osvojení si rutinních pitevních technik při praktické přípravě preparátů pro výuku. Získané dovednosti budou přínosné jak při studiu  patologicko-morfologických disciplin, tak i disciplin chirurgických a ortopedických.
 
pp1