Anatomie a fyziologie jatečných zvířat


Výuka předmětu je zařazena do 1. semestru (1. ročníku) bakalářského studia FVHE prezenční formy, a to v rozsahu 3/2 v ZS.
     Náplní semestru, po uvedení do discipliny anatomie, jsou kapitoly pohybového aparátu sledovaných druhů zvířat (osteologie, arthrologie a myologie), soustava kožní, splanchnologie, angiologie a pitva ptáků. Důraz je kladen na studium pohybového a lymfatického aparátu v souvislosti s jatečným využitím hospodářských zvířat.