Zápisy ze zasedání akademického senátu FVL VFU Brno