Vědecká rada

Předseda


prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA
     děkan FVL

Externí členové

Prof. RNDr. Evžen Amler, CSc. ÚEM AV ČR Praha
Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor MU
Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc. UVL Košice, ŠVPS SR – ústřední ředitel
Prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. LF MU – proděkan
Prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D., MBA LF MU, Surgal Clinic
Prof. MUDr. Aleš Hep, CSc. FN Brno - přednosta kliniky, LF MU
Prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. FCH VUT Brno
Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. FN Brno - přednosta kliniky
Doc. MUDr. Petr Krupa, CSc. FN Ostrava – přednosta kliniky
Prof. MVDr. Valent Ledecký, CSc. UVL Košice
Prof. MUDr. Zdeněk Novák, CSc. ICRC, FNUSA – přednosta kliniky
Prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc. CEITEC, VÚVeL
MVDr. Milan Snášil, CSc. KVL ČR
Doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D. MOÚ Brno, výkonný ředitel RECAMO
Prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc. Plastická chirurgie Brno - přednosta kliniky
Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr. h. c. předseda České onkologické společnosti