Akademický senát

Předsednictvo akademického senátu:

Čížek Alois , prof. MVDr. CSc.
- předseda
Dvořák Milan , MVDr. Ph.D.
Koudela Břetislav , prof. MVDr. CSc.
Krisová Šárka, MVDr. Ph.D.
Veselá Ivana, MVDr. Ph.D - tajemnice
Hlavinka Tomáš - student 3. roč.

 

Zastoupení senátorů podle sekcí, ústavů/klinik, studijních ročníků:

 

Sekce, ústavy/kliniky Jméno a příjmení Kontakt
SEKCE MORFOLOGIE A FYZIOLOGIE
Ústav anatomie, histologie a embryologie Pyszko Martin, MVDr. Ph.D. pyszkom(at)vfu.cz
  Tichý František, prof. MVDr. CSc. tichyf(at)vfu.cz
Ústav fyziologie Veselá (Chlastáková) Ivana, MVDr. Ph.D. chlastakovai(at)vfu.cz 
  Stehlíková Šárka, MVDr. PhD. stehlikovas(at)vfu.cz
Ústav farmakologie a farmacie Kramářová Eva, RNDr. Ph.D. kramarovae(at)vfu.cz
     
SEKCE PATOBIOLOGIE
Ústav infekčních chorob a epizootologie Čížek Alois, prof. MVDr. CSc. cizeka(at)vfu.cz
  Lobová Dana, MVDr. Ph.D. lobovad(at)vfu.cz
  Treml František, prof. MVDr. CSc. tremlf(at)vfu.cz
Ústav patologické morfologie a parazitologie Modrý David, Prof. MVDr. Ph.D. modryd(at)vfu.cz 
  Koudela Břetislav, prof. MVDr. CSc. koudelab(at)vfu.cz
Ústav genetiky Klumplerová Marie, Mgr. klumperovam(at)vfu.cz
  Vyskočil Mirko, MVDr. vyskocilm(at)vfu.cz
     
SEKCE CHOROB MALÝCH ZVÍŘAT
Klinika chorob psů a koček Proks Pavel, MVDr. Ph.D. proksp(at)vfu.cz
  Dvořák Milan, MVDr. Ph.D. dvorakm(at)vfu.cz
  Srnec Robert, MVDr. Ph.D. srnecr(at)vfu.cz 
Klinika chorob ptáků, plazů a drobných savců Knotková Zora, MVDr. CSc. knotkovaz(at)vfu.cz
  Kulíková Libuše, MVDr. Ph.D. kulikoval(at)vfu.cz
Klinická laboratoř pro malá zvířata Řeháková Kristína, MVDr. rehakovak(at)vfu.cz
     
SEKCE CHOROB VELKÝCH ZVÍŘAT
Klinika chorob koní Krisová Šárka, MVDr. Ph.D. krisovas(at)vfu.cz 
  Hanák Jaroslav, prof. MVDr. DrSc. Dipl. ECEIM hanakj(at)vfu.cz
Klinika chorob přežvýkavců a prasat Smola Jiří, prof. MVDr. CSc. smolaj(at)vfu.cz
  Čech Svatopluk, MVDr. Ph.D. cechs(at)vfu.cz
  Tulis František, MVDr. tulisf(at)vfu.cz 
Klinická laboratoř pro velká zvířata Illek Josef, doc. MVDr. DrSc. illekj(at)vfu.cz
     
STUDENTI
4. ročník Gabriel Vojtěch   V12027(at)vfu.cz  
  Gončár Rastislav V12028(at)vfu.cz
  Hlavinka Tomáš V12032(at)vfu.cz
  Landfeldová Petra V12058(at)vfu.cz
  Šnajdrová Petra (ASP) V12144(at)vfu.cz
  Tykačová Veronika (ASP) V12143(at)vfu.cz
5. ročník Hargitaiová Kristýna V11040(at)vfu.cz 
  Staňková Laura (ASP) V11193(at)vfu.cz 
  Stiegelmaier Martin (ASP) V11212(at)vfu.cz
6. ročník Bínová Alena V10042(at)vfu.cz 
  Ferková Alena V10035(at)vfu.cz 
Studenti DSP Vašek Jan MVDr. V13197(at)vfu.cz