Děkanát

Děkan

prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA

E-mail: dekanfvl(at)vfu.cz
Prof. Nečas

Proděkan pro pedagogickou činnost

doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.

Tel.: +420 54156 2582,
mob. 725 170 287
e-mail: crham(at)vfu.cz
Doc. Celer

Proděkan pro vědu, výzkum a zahraniční styky

prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D.

Tel.: +420 541 562 280,
e-mail: celerv(at)vfu.cz
Prof. Celer

 

Tajemník
Ing. Martin Čada
Tel.: +420 541 562 445, e-mail: cadam(at)vfu.cz


Sekretariát

Dagmar Šebestová
Tel.: +420 541 562 441, e-mail: sebestovad(at)vfu.cz