Aktuality

 


 


 

  • 2015-04-25..26: Chirurgický seminář „ZÁSADY KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE U MALÝCH ZVÍŘAT“ s praktickým kurzem pod záštitou děkana FVL prof. Nečase.